Rørvig havn en tidlig dag i mai

  • Udvikling

    Vi arbejder for at Rørvig Havn skal udvikles til fordel for sejlerne. Målet er at gøre havnen til den mest eftertragtede havn i fjorden

  • Bådeliv

    Der skal være plads til ejere af motorbåde, sejlbåde, joller, gæster og klubber med maritime formål

  • Vedligehold

    Vi mener at gode forhold for reparationer, vedligehold og opbevaring under bedst mulige miljømæssige forhold, skal prioriteres

Seneste nyt

05-September-2022

Bådoptagning lørdag den 1. Oktober

Tilmelding foregår ved at skrive til Søren Hougaard på e-mailadressen soren@hougaard.eu og opgiver følgende oplysninger:
Bådens navn
Bådejerens navn(e)
Bådejerens e-mailadresse
Bådejerens telefonnummer
Der accepteres kun tilmeldelser per e-mail.

27-Marts-2022

Brugerråd og Havneråd

Tirsdag den 22. marts, blev det første Brugerrådsmøde i Rørvig Havn, afholdt. Brugerrådet består nu af 8 personer. 6 repræsentanter fra foreningerne og 2 fra erhvervslivet/erhvervslignende foreninger:
Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri
Søren Lund fra Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig
Puk Kejser fra Helårsbaderforeningen
Carsten Meilsøe, Rørvig Kajakklub,
Henrik Stig Pedersen, Rørvig Bådejerforening
Søren Hougaard, Rørvig Fiskeklub - DAFF4581
Stine Brandt Bendixen, Rørvig Sejlklub
Steen Bruun, Rørvig Bådelaug
Der blev valgt to personer til at sidde i Havnerådet. Én fra hver valggruppe.
For erhvervslivet/erhvervslignende foreninger blev Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri valgt, efter et “fredsvalg”.
For foreningerne blev Søren Hougaard valgt med 4 stemmer, hvor Stine Brandt Bendixen fra Rørvig Sejlklub fik 2 stemmer.