Rørvig havn en tidlig dag i mai

  • Udvikling

    Vi arbejder for at Rørvig Havn skal udvikles til fordel for sejlerne. Målet er at gøre havnen til den mest eftertragtede havn i fjorden

  • Bådeliv

    Der skal være plads til ejere af motorbåde, sejlbåde, joller, gæster og klubber med maritime formål

  • Vedligehold

    Vi mener at gode forhold for reparationer, vedligehold og opbevaring under bedst mulige miljømæssige forhold, skal prioriteres

Seneste nyt

27-Marts-2022

Brugerråd og Havneråd

Tirsdag den 22. marts, blev det første Brugerrådsmøde i Rørvig Havn, afholdt. Brugerrådet består nu af 8 personer. 6 repræsentanter fra foreningerne og 2 fra erhvervslivet/erhvervslignende foreninger:
Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri
Søren Lund fra Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig
Puk Kejser fra Helårsbaderforeningen
Carsten Meilsøe, Rørvig Kajakklub,
Henrik Stig Pedersen, Rørvig Bådejerforening
Søren Hougaard, Rørvig Fiskeklub - DAFF4581
Stine Brandt Bendixen, Rørvig Sejlklub
Steen Bruun, Rørvig Bådelaug
Der blev valgt to personer til at sidde i Havnerådet. Én fra hver valggruppe.
For erhvervslivet/erhvervslignende foreninger blev Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri valgt, efter et “fredsvalg”.
For foreningerne blev Søren Hougaard valgt med 4 stemmer, hvor Stine Brandt Bendixen fra Rørvig Sejlklub fik 2 stemmer.

27-Marts-2022

Søsætning 30. April 2022

Man tilmelder sig ved at skrive til Søren Hougaard på e-mailadressen soren@hougaard.eu og giver følgende oplysninger:
Bådens navn
Bådejerens navn(e)
Bådejerens e-mailadresse
Bådejerens telefonnummer
Der accepteres kun tilmeldelser per e-mail.

02-Maj-2021

Generalforsamling

Husk ordinær generalforsamling den 22. Maj

18-April-2021

Søsætning

Kære sejlere,

Så skal vi snart have vores både søsat. Næste weekend 22. Og 23. April. Vi er 22 både der skal søsættes.

Ved EL/vandstanderen på pladsen, hænger jeg et opslag med rækkefølgen. Det er også vedhæftet på denne mail.

Vi plejer at have en lille sammenskuds-formiddagskaffe-samling når vi er cirka halvvejs. Men Corona-restriktionerne tillader ikke at vi gør det på samme måde i år.

Vi ses på havnen

Bedste hilsner

Søren H

31-Marts-2021

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes

Lørdag den 22. Maj 2021 kl 1600

I Amatørfiskernes klubhus i Rørvig havn

08-Marts-2021

Søsætning 24. April 2021

Man tilmelder sig ved at skrive til Søren på e-mailadressen soren@hougaard.eu og giver følgende oplysninger:
Bådens navn
Bådejerens navn(e)
Bådejerens e-mailadresse
Bådejerens telefonnummer
Der accepteres kun tilmeldelser per e-mail.

31-December-2020

Godt Nytår

Vi ønsker vore følgere et godt nytår !

Det ser ud til at foreningen går et spændende år i møde. I løbet af de sidste par måneder er der kommet mange nye medlemmer og en ny bestyrelse vil blive valgt i en ordinær generalforsamlng, så snart corona situationen tillader det.

11-November-2020

Forslag om nedlæggelse af foreningen nedstemt!!

Som tidligere bekendtgjort var det ved årets generalforsamling ikke mulig at besætte det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer og den valgte forretningsbestyrelse havde derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at beslutte foreningen opløst.

Ved årets bådoptagning var der blandt bådejerne en del snak om vigtigheden af at have en organisation som talerør for bådejerne i Rørvig Havn overfor havnens ledelse og kommunen. Samtidig er der flere nye medlemmer som ønsker at tage aktiv del i foreningens arbejde. I lys af at det således ser ud til at være mulig at vælge en ny bestyrelse, blev forretningsbestyrelsens forslag om nedlæggelse enstemmigt nedstemt.

Det ser ud til at yderlige bådejere ønsker at melde sig ind i foreningen og forretningsbestyrelsen vil derfor, så snart det er mulig, indkalde til en ny generalforsamling for at vælge en bestyrelse.

Det hører med til nyhederne at flere af de nye medlemmer ønsker en dialog om eventuelt at tilslutte sig en af de øvrige foreninger i Rørvig Havn og at kun tiden vil vise hvad en sådan dialog kan afstedkomme.

Andre nyheder om havnen går ud på at kommunen har nedsat en arbejdsgruppe som foruden erhvervsinteresser inkluderer Sejlklubben, Bådelauget og Amatørfiskerne, men IKKE bådejerne!Arbejdsgruppens foreløbige konklusioner går ud på:

- Vejen foran klubberne spærres om sommeren.
- P-pladsen for enden af vejen forbeholdes joller.
- Området øst for Fiskerestauranten og hen til Sejlklubben frigøres for biler og belægges med græs.
- Indkørslen til havnen flyttes til den anden side af pladsen til hegnet.
- Der åbnes for parkering på cirkuspladsen ved Rørvig Kro.


Ingen af bådejernes ønsker bliver medtaget:

- Udbedring af havneforholdene.
- Reserverede P-pladser til bådejerne.
- Servicekaj med mastekran.


Det kan for øvrigt se ud til at bådoptagning i fremtiden vanskeliggøres, da der ikke er planer om miljøgodkendt spuleplads i Rørvig.

Spændende bliver det i hvert fald fremover og godt er det at bådejerne sandsynligvis alligevel kan blive hørt som en samlet enhed i fremtiden.

21-September-2020

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes 31. Oktober 2020 kl 16:00

22-Juni-2020

Forretningsbestyrelse

Grundet manglende kandidater til ny bestyrelse som skulle vælges ved generalforsamlingen, fortsætter den gamle bestyrelse som forretningsbestyrelse indtil videre.

Det forventes at der vil blive fremsat forslag til foreningens opløsning på en ekstraordinær generalforsamling om ikke længe.