Rørvig Havn Brugerråd referat 220510

Download

Bruger-/Havneråd

Referat af ekstraordinært havnerådsmøde d. 22/1-2024 kan findes her


Referat fra Brugerrådsmøde Rørvig havn d. 23/10 2023 kan findes herTirsdag den 22. marts 2022, blev det første Brugerrådsmøde i Rørvig Havn, afholdt. Brugerrådet består nu af 8 personer. 6 repræsentanter fra foreningerne og 2 fra erhvervslivet/erhvervslignende foreninger:  

  • Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri
  • Søren Lund fra Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig
  • Puk Kejser fra Helårsbaderforeningen 
  • Carsten Meilsøe, Rørvig Kajakklub,
  • Henrik Stig Pedersen, Rørvig Bådejerforening
  • Søren Hougaard, Rørvig Fiskeklub - DAFF4581
  • Stine Brandt Bendixen, Rørvig Sejlklub
  • Steen Bruun, Rørvig Bådelaug 

Der blev valgt to personer til at sidde i Havnerådet. Én fra hver valggruppe. 

  • For erhvervslivet/erhvervslignende foreninger blev Andreas Nielsen fra Rørvig Fisk & Røgeri valgt, efter et “fredsvalg”. 
  • For foreningerne blev Søren Hougaard valgt med 4 stemmer, hvor Stine Brandt Bendixen fra Rørvig Sejlklub fik 2 stemmer.