Brugerråd

Igennem flere år har der eksisteret et Brugerråd i Rørvig havn. Rådets medlemmer var repræsentanter for de forskellige klubber og næringsdrivende i havnen med havnefogeden som fast mødende repræsentant for havnens ledelse. Brugerrådet har haft som opgave at diskutere forholdene og planer for havnen og at være retningsgivende for Havnefogeden.

 

Rådet er for tiden ikke operativt på grund af uoverensstemmelser.

 

Rørvig Bådejerforening håber at Brugerrådet snart igen kan blive operativt.