Kontakt til Rørvig Bådejerforening

Rørvig Bådejerforening har ikke klubhus eller fast adresse.

 

For kontakt med foreningen kan du ringe til formanden:

 

Erik Corneliussen telefon 30748600, e-mail ec@isore.dk

 

eller skrive til foreningens sekretær

 

Marcus (Mac) Bech på rorvigbaad@os.dk